Το ΕΚΕ Κύπρου

Το Εθνικό Κέντρο Europass (ΕΚΕ) Κύπρου

Το Εθνικό Κέντρο Europass (ΕΚΕ) δημιουργήθηκε και λειτουργεί στο Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου από την 1η Μαΐου 2005. Το ΕΚΕ Κύπρου αποτελεί τον ενιαίο εθνικό φορέα που στοχεύει στη βελτίωση της διαφάνειας των επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων με σκοπό την προώθηση της κινητικότητας στην Ευρώπη τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και για επαγγελματικούς σκοπούς.

Το Εθνικό Κέντρο Europass στοχεύοντας στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της χρησιμότητας των εργαλείων του Europass, συντονίζει και διαχειρίζεται δραστηριότητες, ώστε:

  • Nα διευκολυνθεί η πρόσβαση των πολιτών σε αυτά και
  • Nα επιτευχθεί η προβολή τους