Παράρτημα Διπλώματος

Το Παράρτημα Διπλώματος χορηγείται σε απόφοιτους Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης και στόχο έχει να παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες αναφορικά με το πτυχίο διευκολύνοντας, έτσι, την αναγνώριση των ακαδημαϊκών προσόντων του/της κατόχου.

Οι πτυχιούχοι όλων των πανεπιστημίων της Κύπρου έχουν το δικαίωμα να λάβουν το Europass Παράρτημα Διπλώματος δωρεάν.