Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

1Τι μπορεί να μου προσφέρει το Europass;

Το Europass ενισχύει την προβολή και τεκμηρίωση των προσόντων, γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί από την επαγγελματική και την ακαδημαϊκή πορεία ενός ατόμου. Αποτελείται από διάφορα εργαλεία, όπως το Βιογραφικό Σημείωμα, την Κινητικότητα Europass, το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού, και το Παράρτημα, κάθε ένα από τα οποία διαθέτει μια τυποποιημένη δομή που είναι κατανοητή και αναγνωρίσιμη σε όλη την Ευρώπη. Κατά συνέπεια, οι δεξιότητες και τα προσόντα κάποιου ατόμου μπορούν να παρουσιαστούν με τρόπο σαφή, κατανοητό και περιεκτικό.

Το Europass συμβάλλει στην εξεύρεση εργασίας στη χώρα σου ή στο εξωτερικό και στην υποβολή αίτησης σε ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Βοηθά επίσης τους εργοδότες να κρίνουν τα προσόντα των υποψηφίων ακριβέστερα και με σαφήνεια.

2Το Europass οδηγεί σε επαγγελματικά προσόντα;

Όχι. Το Europass είναι ένα ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο που χρησιμοποιείται για την καταγραφή των δεξιοτήτων και προσόντων που αποκτούνται κατά τη διάρκεια μιας οργανωμένης περιόδου κατάρτισης ή εργασίας στο εξωτερικό.

3Τα έγγραφα του Europass είναι επίσημα;

Όχι. Τα έγγραφα του Europass δεν είναι επίσημα, αλλά έγγραφα τα οποία οι χώρες που συμμετέχουν στο Europass έχουν αποφασίσει να χρησιμοποιήσουν για την καταγραφή και την παρουσίαση των προσόντων και των δεξιοτήτων. Χάρη στην τυποποιημένη δομή του, το Europass είναι χρήσιμο στην τεκμηρίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και εμπειριών εκμάθησης.

4Πρέπει να χρησιμοποιήσω όλα τα εργαλεία που προσφέρονται από το EUROPASS;

Όχι. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάθε ένα από αυτά τα εργαλεία, είτε χωριστά είτε σε οποιοδήποτε συνδυασμό. Η χρήση του Europass είναι πάντοτε εθελοντική.

5Σε ποια γλώσσα θα πρέπει να συμπληρώσω τα έγγραφα;

Αυτό εξαρτάται από εσένα. Επισκέψου την ευρωπαϊκή πύλη Europass και θα βρεις πληροφορίες και παραδείγματα για όλα τα έγγραφα σε όλες τις επίσημες γλώσσες των συμμετεχόντων χωρών.

6Το Europass κοστίζει τίποτα;

Όχι. Όλα τα έγγραφα είναι διαθέσιμα δωρεάν.