Εργαλεία Europass

Το Europass αποτελεί ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2004 με στόχο να διευκολύνει την παρουσίαση και κατανόηση των προσόντων και δεξιοτήτων των πολιτών της Ευρώπης για σκοπούς εκπαίδευσης και απασχόλησης, μέσα από διάφορα εργαλεία, όπως:

Επιπρόσθετα, εξερευνήστε όλα τα ψηφιακά εργαλεία που σας προσφέρει το Europass για τη διαχείριση της μάθησης και της σταδιοδρομίας σας, ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο: