Εργαστήριο Europass – Σταδιοδρομία στα Θεσμικά Όργανα της ΕΕ

Δωρεάν Βιωματικά Εργαστήρια Europass – Σταδιοδρομία στα Θεσμικά Όργανα της ΕΕ

Τα Εργαστήρια απευθύνονται σε άτομα που επιθυμούν να εργοδοτηθούν στα Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στόχο έχουν να τους προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες, καθοδήγηση και υποστήριξη για όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Στο πλαίσιο των Εργαστηρίων θα αναπτυχθούν οι πιο κάτω θεματικές ενότητες:
  1. Γνωριμία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Επιλογής Προσωπικού-EPSO (European Personnel Selection Office) και των βασικών ενοτήτων της ιστοσελίδας του.
  2. Πώς εντοπίζω και πώς ενημερώνομαι για ευκαιρίες εργοδότησης;
  3. Πώς βεβαιώνομαι ότι έχω τα απαραίτητα προσόντα; Πώς επιλέγω την κατάλληλη, για μένα, θέση;
  4. Πώς υποβάλλω αίτηση;
  5. Πώς προετοιμάζομαι για τους διαγωνισμούς και τις δοκιμασίες επιλογής;
  6. Πώς ετοιμάζω το Βιογραφικό Σημείωμά μου σε μορφή Europass;
  7. Πώς μπορώ να εξασφαλίσω περαιτέρω, εξατομικευμένη καθοδήγηση για τη διαδικασία υποβολής αίτησης και προετοιμασίας για τους διαγωνισμούς;
  8. Έχω επιλεγεί για εργοδότηση! Ποια είναι τα επόμενα βήματά μου;