Βιογραφικό Σημείωμα

Το εργαλείο δημιουργίας Βιογραφικού Σημειώματος Europass είναι ένας εύκολος και δωρεάν τρόπος για να καταγράψετε και να αναδείξετε τα προσόντα, τις δεξιότητες και τις εμπειρίες σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε διαφορετικά Βιογραφικά Σημειώματα, ανάλογα με την εργασία ή την εκπαίδευση που εκάστοτε σας ενδιαφέρει.