Εργαστήρια διάρκειας 4 ωρών

Δωρεάν Βιωματικά Εργαστήρια Europass διάρκειας 4 ωρών

Το Κέντρο Παραγωγικότητας, ως το Εθνικό Κέντρο Europass (ΕΚΕ) Κύπρου, διοργανώνει  δωρεάν βιωματικά εργαστήρια διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών, ανοικτά προς κάθε ενδιαφερόμενο/ενδιαφερόμενη.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, σύμβουλοι, εξειδικευμένοι/ες σε θέματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, θα σας δώσουν κατευθυντήριες γραμμές για:

  • Τη δημιουργία ενός αξιόλογου Βιογραφικού Σημειώματος στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος Europass
  • Τη σύνταξη μίας ολοκληρωμένης Συνοδευτικής Επιστολής
  • Τους διάφορους τρόπους αναζήτησης κενών θέσεων εργασίας, και
  • Μια πετυχημένη Συνέντευξης Εργασίας, μέσω ασκήσεων προσομοίωσης.