Αξιολόγηση Βιογραφικού και Συνοδευτικής Επιστολής

Το Κέντρο Παραγωγικότητας, ως το Εθνικό Κέντρο Europass (EKE) Κύπρου, ανακοινώνει την παροχή νέας δωρεάν υπηρεσίας για αξιολόγηση και  βελτίωση βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής από εξειδικευμένους συμβούλους σε θέματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Στόχος της υπηρεσίας είναι ο κάθε ενδιαφερόμενος να αποκτήσει ένα αξιόλογο Βιογραφικό Σημείωμα στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος Europass μέσα από τις εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα προσφέρουν οι σύμβουλοι.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα Europass μέσω του πιο κάτω συνδέσμου, σε μορφή Word, και εντός 15 ημερών θα τους κοινοποιείται η βελτιωμένη έκδοσή του:

Υποβολή Βιογραφικού για Αξιολόγηση