Εργαλεία Europass

Το προφίλ Europass

Παράρτημα Διπλώματος

Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού

Κινητικότητα Europass

Κάνε το

Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου, ως το Εθνικό Κέντρο Europass (ΕΚΕ) Κύπρου, διοργανώνει  εργαστήρια, διάρκειας 3.5 και 8 ωρών, ανοικτά προς κάθε ενδιαφερόμενο και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων. Επιπρόσθετα, το ΕΚΕ Κύπρου προσφέρει δωρεάν υπηρεσία για την αξιολόγηση και βελτίωση βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής:

Europass CV

Δωρεάν Εργαστήρια Europass, διάρκειας 3,5 ωρών, με έμφαση στο Europass CV

Soft Skills

Δωρεάν Εργαστήρια Europass, διάρκειας 8,5 ωρών, με έμφαση στα "Soft Skills"

Αξιολόγηση Βιογραφικού

Δωρεάν Αξιολόγηση Βιογραφικού Σημειώματος και Συνοδευτικής Επιστολής

Europass Video Channel "Το Europass κι εσείς"