Πείτε την άποψή σας και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το Europass!

Junior Professionals in Delegations – Call for expression of interest
January 13, 2023
Show all

Πείτε την άποψή σας και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το Europass!

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ σχετικά με το παρόν και το μέλλον του Europass! Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία, μιλήστε για την εμπειρία σας και βοηθήστε έτσι την Επιτροπή να βελτιώσει ακόμη περισσότερο τις υπηρεσίες Europass για όλους!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *